The Customer-Centered Innovation Map

Bản đồ đổi mới sáng tạo lấy khách hàng làm trung tâm

Tất cả chúng ta đều dùng một sản phẩm nào đó để hoàn thành công việc. Các nhân viên văn phòng dùng phần mềm để soạn thảo văn bản. Các bác sĩ phẫu thuật dùng dao mổ để cắt các mô mềm. Nhưng lại rất ít công ty áp dụng tư duy "hoàn thành công việc" để phát hiện những cơ hội đổi mới. Thay vào đó, họ lại dựa vào phương pháp điều tra (như phỏng vấn khách hàng) không mang lại những ý tưởng triển vọng nhất hay những nhóm cơ hội hoàn chỉnh.

Để khai mở thêm những ý tưởng đổi mới tốt hơn một cách có hệ thống, Bettencourt và Ulwick khuyến khích thực hành lập bản đồ Công việc: Phân chia một công việc mà khách hàng muốn hoàn thành ra thành các bước riêng biệt, sau đó tư duy những cách thức có thể khiến các bước trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn hoặc loại bỏ những bước không cần thiết.

Tất cả các công việc đều có tám bước giống nhau. Để sử dụng bản đồ công việc, hãy tìm cơ hội hỗ trợ khách hàng ở mỗi bước

Các bước Chi tiết mỗi bước
1. Xác định Xác định yêu cầu của họ và lên kế hoạch cho nguồn lực
2. Định vị Thu thập các hạng mục và thông tin cần thiết để thực hiện công việc
3. Chuẩn bị Thiết lập môi trường để thực hiện công việc.
4. Xác nhận Xác nhận tất cả đã sẵn sàng để thực hiện công việc
5. Triển khai Thực hiện công việc
6. Giám sát Đánh giá liệu công việc có đang thực hiện tốt không.
7. Điều chỉnh Thay đổi để cải thiện quá trình thực hiện công viêc.
8. Kết thúc Hoàn thành công việc hoặc chuẩn bị để lặp lại quy trình

To find ways to innovate, it's critical to deconstruct the job the customer is trying to get done from beginning to end, to gain a complete view of all the points at which a customer might desire more help from a product or service. A methodology called job mapping helps companies analyze the biggest drawbacks of the products and services customers currently use and discover opportunities for innovation. It involves breaking down the task the customer wants to accomplish into the eight universal steps of a job: 
(1) defining the objectives, 
(2) locating the necessary inputs, 
(3) preparing the physical environment,
(4) confirming that everything is ready, 
(5) executing the task, 
(6) monitoring its progress, 
(7) making modifications as necessary, and 
(8) concluding the job.

Job mapping differs substantively from process mapping in that the goal is to identify what customers are trying to get done at every step, not what they are doing currently. For example, when an anesthesiologist checks a monitor during a surgical procedure, the action taken is just a means to the end. Detecting a change in patient vital signs is the job the doctor is trying to get done. Within each of the discrete steps lie multiple opportunities for making the job simpler, easier, or faster. By mapping out every step of the job and locating those opportunities, companies can discover new ways to differentiate their offerings. Lance A.Bettencourt

 

Nguồn: HBR

 

Next Post