Tổ chức thông tin doanh nghiệp

Chúng tối có kinh nghiệm, hướng tiếp cận và nghiên cứu dựa trên va chạm thực tế với những vấn đề IT phức tạp.

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP - Hệ thống đã sẵn sàng cho ERP ?

Đây là dịch vụ giúp thiết lập các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho lợi thế cạnh tranh và tạo lập giá trị. HỆ THỐNG XANH giúp khách hàng tiếp cận với các giải pháp chiến lược từ chiến lược doanh nghiệp đến chiến lược tác nghiệp, từ chiến lược tổ chức và thay đổi đến chiến lược công nghệ thông tin. HỆ THỐNG XANH bắt đầu từ quan điểm của khách hàng về tương lai kinh doanh để xác định chiến lược hành động và điều khiển sự chuyển đổi, giúp khách hàng có những lựa chọn đúng để nâng cao tính cạnh tranh và tạo ra các nguồn lợi mới.

TÁI CẤU TRÚC/ TÁI THIẾT KẾ/ HỢP LÝ HÓA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đánh giá quy trình quản trị kinh doanh để xác định các quy trình thừa, không mang lại thêm giá trị, đồng thời giảm thiểu sự chia tách các quy trình liên quan đến công nghệ thông tin, giúp khách hàng nâng tầm quản lý:

Phân tích và mô hình hóa quy trình quản trị kinh doanh Thiết kế tái cơ cấu và cải tiến quy trình quản trị kinh doanh Theo dõi việc quản lý thay đổi và triển khai quy trình quản trị kinh doanh ĐÁNH GIÁ SỰ CHUẨN BỊ CỦA DOANH NGHIỆP KHI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CNTT

Trước khi bắt đầu triển khai, doanh nghiệp cần tiến hành các bước chuẩn bị kỹ càng:

Phân tích các yêu cầu liên quan đến lĩnh vực sẽ triển khai hệ thống công nghệ thông tin Xác định mục tiêu tổ chức và mục đích kinh tế của việc triển khai Phân tích cấp độ chuẩn bị và sự sẵn sàng của tổ chức đối với việc triển khai Xác định các yếu tố cơ bản của dự án triển khai như thời hạn, ngân sách, phương pháp quản lý tiến độ dự án

ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

Đây là bước quan trọng giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng giải pháp phù hợp cho sự phát triển lâu dài:

Phân tích các yêu cầu chức năng chính của doanh nghiệp. Lựa chọn danh sách ngắn các nhà cung cấp chính Hỗ trợ quy trình yêu cầu báo giá, demo sản phẩm Tư vấn trong quá trình đàm phán Hỗ trợ lựa chọn đề xuất tối ưu, thống nhất kế hoạch nhân sự, kế hoạch triển khai

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Theo dõi liên tục dự án triển khai hệ thống thông tin để đảm bảo rằng các đích dự án là đạt được. Điều này có được qua:

Giám sát liên tục quá trình triển khai của dự án nhằm đạt đúng thời hạn và ngân sách Quản lý chất lượng việc thực hiện các nhiệm vụ dự án để đạt được các mục tiêu dự án chẳng hạn như lợi ích kinh tế và lợi ích tổ chức Xác định sớm những vấn đề tiềm ẩn làm ảnh hưởng xấu đến mục tiêu dự án

QUẢN LÝ THAY ĐỔI, PHÁT HIỆN XUNG ĐỘT VÀ BỔ SUNG NĂNG LỰC

Trong dự án công nghệ thông tin, những vấn đề khó vẫn nảy sinh bất chấp kinh nghiệm của công ty triển khai và cam kết với doanh nghiệp. Để giải quyết những vấn đề này, phải cần đến kiến thức và kinh nghiệm chuyên gia vượt trội. HỆ THỐNG XANH có giải pháp cho những vấn đề này vì chúng tôi có những chuyên gia tầm quốc tế với kinh nghiệm dày dạn trong nghiệp vụ và công nghệ thông tin.

HỆ THỐNG XANH luôn chú trọng đến hiệu quả công việc và cân nhắc đến khía cạnh chiến lược, tổ chức, quy trình và sự thay đổi của công nghệ, một cách thức giúp cho các doanh nghiệp cân nhắc không chỉ là mục tiêu về công nghệ đơn thuần mà còn là mục tiêu kinh doanh được công nghệ trợ giúp.