Chào mừng đến với CT TNHH Giải Pháp HỆ THỐNG XANH.

Hệ thống xanh là công ty chuyên về tư vấn triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực và quản trị thông tin doanh nghiệp. Hệ thống xanh cung cấp các dịch vụ cho phép khách hàng thấy được các lợi ích tài chính và môi trường từ các chương trình công nghệ thông tin- hiệu quả và đổi mới sáng tạo
Hệ thống xanh phục vụ khách hàng trên 3 mảng:

  • Doanh nghiệp xanh - Kinh doanh theo hướng phát triển bền vững
  • Năng lượng xanh - Sử dụng nguồn năng lượng xanh
  • Công nghệ xanh - Cung cấp các sản phẩm thông minh, thân thiện môi trường

Quản lý tác động môi trường và lợi ích của CNTT là nhiệm vụ chiến lược của mọi tổ chức trong thế kỷ 21.

HỆ THỐNG XANH! Dấn thân hiện tại, dẫn dắt tương lai !