Tên giao dịch: Công ty TNHH Giải Pháp HỆ THỐNG XANH (GREEN SYSTEM CO., LTD)

Trụ sở : 26 Le Quang Sung, Xuan Ha, Thanh Khe, Da Nang, VIET NAM

Ngày thành lập: 02 tháng 03 năm 2010

Đăng ký kinh doanh: 0401339110

Lĩnh vực hoạt động: Lập trình phát triển phần mềm ứng dụng. Thiết kế hệ thống. Tư vấn và thiết kế cổng thông tin điện tử.

Quản lý dự án ; tư vấn, đào tạo và cung cấp dịch vụ hạ tầng thông tin ; kiểm toán hệ thống IT (IT Audit).

Tên tài khoản Công ty TNHH Giải Pháp HỆ THỐNG XANH

Số tài khoản NH: 0041001015229 (VND) hay 0041140137754 (EUR)

Swift Code: BFTVVNVX004

Ngân hàng Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank)