Tên giao dịch: Công ty TNHH Giải Pháp HỆ THỐNG XANH (GREEN SYSTEM CO., LTD)
Trụ sở : 26 Le Quang Sung, Xuan Ha, Thanh Khe, Da Nang, VIET NAM
Ngày thành lập: 02 tháng 03 năm 2010
Đăng ký kinh doanh: 0401339110
Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn chuyển giao phần mềm tin học. Bảo trì hệ thống mạng máy tính. Tư vấn và thiết kế cổng thông tin điện tử, gia công phần mềm.
Quản lý dự án ; tư vấn, đào tạo và cung cấp dịch vụ hạ tầng thông tin ; kiểm toán hệ thống IT (IT Audit).
Tên tài khoản Công ty TNHH Giải Pháp HỆ THỐNG XANH
Số tài khoản NH: 0041001015229 (VND) hay 0041140137754 (EUR)
Swift Code: BFTVVNVX004
Ngân hàng Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank)